Duo Landon
Hlíf Sigurjónsdóttir og Martin Frewer

Violin­ist­en Hlíf Sigur­jóns­dótt­ir er født i Dan­mark og er af dansk- is­­landsk af­stamn­ing. Hun voks­ede op i Is­land og efter solist­eksam­en fra Musik­kon­serva­tor­iet i Reykja­vík videre­ud­dann­­ede hun sig i Can­ada og USA, bl.a. hos violin­­ist­en Gerald Beal i New York.
Den engelsk­fødte Martin Frewer er ud­dann­et som mat­emat­ik­er fra Ox­ford Uni­ver­sity, og side­løb­ende med sine mat­ema­tiske stud­ier tog han privat­under­visn­ing hos vio­lin­ist­en Yfrah Nea­man. Han fort­satte musiks­tudi­erne ved Guild­hall School of Music & Drama i London, hvor han fik under­visn­ing i violin­spil hos Yfrah Neaman og i bratsch­spil hos Nannie Jaime­son.
    I 1983 flytt­ede Martin til Is­land, hvor han blev ansat ved Islands Symfoni­ork­est­er. Om­kring år 2000 fik han godt to års orlov for at ud­danne sig som it-pro­gramm­ør.
    I dag ar­bejd­er han både som com­puter tekno­log og som mus­ik­er. Han spiller med Biber trioen, Sardas kvart­ett­en, Kvart­ett­en Års­tid­erne, Bach Con­sort­iumi Skálholt, for­skell­ige kammer­ork­estre og Is­lands Sym­foni­ork­ester.
(2016)

Duo Landon blev stiftet på ini­tia­tiv af den kendte violin­bygger, Christophe Landon. Han bad violin­isterne Hlíf Sigur­jóns­dótt­ir og Hjör­leif­ur Vals­son om at ind­spille Béla Bartóks 44 Duo på CD, da både Hlíf og Hjör­leifur spill­er på vio­lin­er bygget af ham. Op­tag­els­erne fandt sted i Is­land og CDen blev blandt andet an­vendt af Christophe Landon som PR for hans in­stru­ment­er.
    Cecelia Porter, Washington Post musik kritiker, skrev bl.a. "Denne optagelse bør være øverst på listen over cd'er i 2006 og derfra". Duoens anden CD, Islandsk violin duoer, udgivet af MSRClassics i USA 2012, modtog ikke mindre ros af kritikken.
    Mart­in Frewer, som også spiller på et Landon in­stru­ment, har fra 2009 efter­fulgt Hjör­leif­ur Vals­son i Duo Landon.
    Christ­ophe Landon bor og ar­bejd­er i New York men har fili­al­er af sit værk­sted i for­skell­ige lande, og blandt hans kunder er musik­ere i New York Phil­harm­on­ic Or­chestra og Berl­in­er Fil­harm­onik­erne.


Duo Landon CD-er