Björn Ólafsson
Koncertmester

Radio programmer med Björn Ólafs­son. Indleder Hlíf Sigur­jóns­dótt­ir:

    • 13. april 2017
    • 14. april 2017
Den islandske violinist Björn Ólafsson blev født 26. februar 1917. Han var blandt de første elever i det nyoprettede Musik­konservator­ium i Reykjavík, og en af de fire elever der først blev udskrevet fra denne skole foråret 1934. Han fort­satte sine violin­studier i Wien og tog sin afslutt­ende eksamen foråret 1939. Umiddel­bart der efter blev han ansat som 1. violinist i Wiener Filharmoni­orkestret, som da var under Wilhelm Furtwänglers ledelse. Sommeren 1939 kom Björn Ólafs­son tilbage til Island for et kortere ophold, men med Anden Verdens­krigs udbrud 1. september 1939, blev han for­hindret i at rejse tilbage til Wien.

    Björn Ólafsson blev ansat ved Musikkonservatoriet i Reykjavík, både som ledende violinlærer ved skolen og som leder af skolens afdeling for strygere. Han stiftede Musikkonservatoriets orkester og da Islands Symfoniorkster blev oprettet 1950, blev han ansat som orkestrets første koncertmester, en stilling han bestred til 1972.

    Violinisten, koncertmester Björn Ólafsson stod forrest i den gruppe af pionerer, som i deres utrættelige arbejde, opfyldt af visioner, udviklede og berigede det islandske musikliv, så det i løbet af utrolig kort tid kom på højde med det ypperste i andre europæiske nationer. Han døde i Reykjavík 1984.

Udgivelser